Patientföreningen för Hyperemesis Gravidarum i Sverige

Patientföreningen för Hyperemesis Gravidarum i Sverige

Vår hemsida kommer snart att vara fylld med information till hjälp för dig med HG. Oavsett om du just nu upplever svårt graviditetsillamående, eller om det är en erfarenhet som ligger bakom dig, så kan du att ha nytta av vårt informationsmaterial. Vi riktar oss också till anhöriga och vårdpersonal.

Om du vill gå med i HG Sverige, så kan du bli medlem genom att fylla i din kontaktinformation här.

Vill du komma i kontakt med någon som kan berätta mer om HG och/eller svårt graviditetsillamående? Har du frågor om HG Sveriges ändamål och verksamhet? Vill du engagera dig i HG Sverige? Eller har du andra frågor du vill få svar på gällande HG? Kontakta oss!